انواع پودر حاوی انزیم

صادرات انواع پودر دستی حاوی آنزیم

پودر دستی حاوی آنزیم ۲۰ کیلویی از انواع پودر های فله ای هستند که برای افراد و مشاغلی که که با شستشو و نظافت زیاد سر و کار دارند مناسب و به صرفه است.

این پودر

بیشتر بخوانید