تامین کننده پودر دستی

تامین کننده پودر دستی صادراتی حاوی آنزیم

پودر در دو نوع دستی و ماشینی تولید می‌شود، پودر های ماشینی دارای آنزیم و بدون انزیم هست و به دلیل داشتن آنزیم زمان شستشو را کم می‌کند و پودر دستی برای شستشو با

بیشتر بخوانید