خرید عمده مایع دستشویی

خرید عمده مایع دستشویی غلیظ

برای اینکه پوست دست با شستشو توسط مایع پیر و خشک نشود این مایع باید دارای مواد روغنی گیاهی و عصاره های گیاهان باشد تا علاوه بر آبرسانی پوست لطافت آن را به وجود

بیشتر بخوانید

خرید عمده مایع دستشویی گالنی

یکی از اشکال ارائه مایع دستشویی به بازار این محصول حجم گالری آن است و به همین خاطر این مایع دستشویی به مایع دستشویی گالنی معروف است که توسط فروشنده آن و به شکل

بیشتر بخوانید