خرید مایع سفید کننده 4 لیتری

مرجع خرید مایع سفید کننده 4 لیتری

مایع سفید کننده درجه یک ماده شیمیایی است که برای مصارف خانگی رقیق شده و فروخته می شود. این مخلوطی از هیپوکلریت آب و سدیم است. برای مصارف خانگی و در بسیاری از مح

بیشتر بخوانید